USP là gì?

Nếu thực sự cá nhân bạn, các phòng ban, doanh nghiệp của bạn mà không xác định đâu là USP của mình thì tôi không muốn nói là thất bại thì cũng là không thể phát triển được.

Vậy USP là gì? quan trọng như thế nào mà trong tất cả các cấp độ từ cá nhân, đến phòng bang và đên công ty cần phải biết.