Tình Xuân

Mùa xuân ơi sao mau rơi tàn lệ

cho lỗi buồn tê tái mãi trong tôi

để mua đông xe lạnh bồi hồi

trong ký ức bếp hồng đang cháy lửa

đàn én bay như vô tình mở cửa

Chúa Xuân vào thương nhớ trái tim ai.

_Lệ Ngân