Nhiệm vụ của marketing là gì?

Có khi nào bạn doanh nghiệp của bạn rơi vào tình trạng lập phòng marketing mà chưa thực sự hiểu nhiệm vụ của phòng marketing là làm gì? có rất nhiều người quan niệm marketing chỉ đơn thuần là làm quảng cáo, và có người nói rộng hơn là marketing là làm truyền thông, thậm chí có rất nhiều tài liệu nói rất nhiều về nhiệm vụ của marketing khác nhau, đó là những quan niệm theo tôi nó chưa thực sự đầy đủ.

Nhiem Vu Marketing

Bên cạnh đó cũng có rất nhiều những quan niệm marketing là chi phí, biến phí, (mình sẽ viết MKT là chi phí hay là chi phí sau ^_^)….thì đây là một khía cạnh khác mà tôi sẽ không nói đến ở đây.

Tôi cũng sẽ không nói về marketing là gì? mà tôi sẽ chia sẻ theo quan niệm của tôi về nhiệm vụ của marketing để giúp mọi người có cái nhìn tổng thể đầy đủ hơn về chức năng cũng như nhiệm vụ của marketing.

Nhiệm vụ của marketing gồm có 4 nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển:

Nghiên cứu thị trường, sản phẩm, khách hàng,… và từ đó đưa ra những đối sách, chiến lược phát triển là phát triển thị trường, khách hàng,…

2. Nhiệm vụ truyền thông:

Cái này chắc có lẽ rất nhiều người giống tôi trước đây chỉ nói nhiệm vụ của marketing chính là truyền thông, và đó là 1 góc nhìn đúng nhưng chưa thực sự đầy đủ.

3. Nhiệm vụ đào tạo:

Đó chính là đào tạo nội bộ chủ yếu ở đây là phòng kinh doanh vì , và quan trọng hơn đó chính là đào tạo thói quen và hành vi khách hàng về sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp

4 Nhiệm vụ xây dựng thương hiệu:

Xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp.

Trên đây là chia sẻ của tôi về nhiệm vụ của marketing, hy vọng giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn khi làm marketing cũng như lập ra phòng marketing cho doanh nghiệp mình – Tham khảo lập kế hoạch marketing hiệu quả tại đây

Long LEO_