Hương Quê

Nằm nghe gió nhẹ thoảng trong hương

gần xa ai biết tận sau vườn

Hương xưa cất bước đưa nhè nhẹ

lạc lối phong trần mắt điểm sương

cách nhà xa xứ mấy vấn vương

tìm vào chốn lạ giữa ngày thường

Hương vương, Hương vấn làm chi vậy

để ta mơ hoài giấc cố Hương.

_Lệ Ngân_