Cung Thanh Cong

 

 

Tầm nhìn:

” Trở thành người hướng dẫn và cố vấn kinh doanh và marketing để cùng phát triển và thành công “

 

Photo1541038163237 15410381632381795998453

 

 

 

Sứ mệnh:

” vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người “

Hoa Flower 1549373628992747733934 Crop 154937364059856881883

 

 

 

Giá trị cốt lõi:

1. Hợp tác là chính trực

2. Chia sẻ là tận tâm

3. Cống hiến là hết sức